PÄIJÄT-HÄMEEN POTILASTUKI RY:N TOIMINTAKERTOMUS V 2011

Päijät-Hämeen Potilastuki ry:n tarkoituksena on edistää Päijät-Hämeen ja ympäristön alueen reumasairauksia ja muista kroonisia sairauksia sairastavien ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja, järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä illanviettoja, harjoittaa tiedotus-, valistus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää vertaistukitoimintaa.

Yhdistys toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia.

HALLITUS

Hallinto 2011

Puheenjohtaja Harri Lahtola
Varapuheenjohtaja Marjukka Salomaa
Sihteeri Sini Aslamaa
Rahastonhoitaja Sirpa Lahtola

Toiminnantarkastajat Riitta Pyykkönen ja Helena Lindstedt

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset:

Hallitus on kokoontunut kevätkokouksen (17.3.2011) ja syyskokouksen (21.9.2011) lisäksi kerran (5.12.2011.) Tämän lisäksi hallitus on pitänyt yhteyttä ja neuvotteluja sähköpostitse.

Jäsenet:

Tilikauden päättyessä yhdistyksellä oli 31 jäsentä. Uusia jäseniä tuli erityisesti marras-joulukuun vaihteessa. Heiltä ei peritty vuoden 2011 jäsenmaksua.

TALOUS

Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius on hyvä. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla sekä kannatusjäseniltä saaduilla kannatusjäsenmaksuilla. Lisäksi yhdistyksen järjestämiin vertaistukitapahtumiin on saatu tukea paikallisilta yrityksiltä tarjoilujen järjestämiseksi.

Kannatusjäsenyrityksiä on ollut 1 ja yksityisiä kannatusjäseniä 3.

Tilinpäätös osoittaa voittoa 148,46 €

 

AVUSTUKSET

Keräyslupahakemusta Päijät-Hämeen poliisilaitokselle ei vielä jätetty vuoden 2011 puolella.

Yhdistys on saanut tavara- yms. lahjoituksia eri yrityksiltä  seuraavasti:
Yhdistyksen t-paidat, tukijana Autec oy
Vertaistuki-ilta nuorille, tukijana Launeen Citymarket
Yhdistyksen esitteet; Kuljetusliike Kimmo Salomaa
Leluja PHKS:n lastenpoliklinikalle, tavaratalot Hong Kong ja Kärkkäinen sekä Etra Megacenter

Yhdistys on itse hankkinut lasten kuntopyörän Nastolan fysioterapiaan pienten reumapotilaiden käyttöön.

 VERTAISTUKITOIMINTA

Yhdistys aloitti syksyllä 2011 vertaistukitoiminnan. Tapaamisia on järjestetty kahdelle eri ryhmälle. Toinen koostuu reumaa sairastavista lapsista perheineen ja toinen reumaa sairastavista nuorista.

Varsinkin lapsiperheillä on ollut suuri tarve vertaistukeen.  Tapaamisia pidettiin syys -joulukuussa 3. Osanottajia tapaamisissa oli keskimäärin 30. Kokoontumispaikkana on ollut Lahden ensi- ja turvakodin Perhetupa.

Nuorille ehdittiin järjestää yksi tapaaminen; leffa-ilta Kansantalolla. Tapaaminen järjestettiin lyhyellä varoitusajalla, joten paikalle tuli ainoastaan 5 nuorta.

Molempia vertaistukimuotoja jatketaan vuoden 2012 puolella.

 

MUU TOIMINTA

Yhdistys on järjestänyt PHKS:n reumapoliklinikalle lahtelaisten taiteilijoiden vaihtuvia taidenäyttelyjä potilaiden iloksi. Yksi näytttely on kestänyt keskimäärin 1 kuukauden.

Helmikuussa yhdistys puuttui Orimattilassa tehtyyn päätökseen, jonka mukaan koulujen terveydenhoitajat eivät enää saa pistää reumaan liittyviä lääkepiikkejä. Lopulta päätös purettiin ja pistokset jatkuivat normaalisti.

Yhdistykseltä pyydettiin  lausuntoa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän yhdenvertaisuussuunnitelmaluonnoksesta. Hallituksen jäsenillä oli mahdollisuus antaa mielipiteensä luonnoksesta.

Varapuheenjohtaja oli mukana kurssikeskus Siikaniemessä järjestetyssä ensi-tietopäivässä.

 

KOULUTUKSET JA TAPAAMISET

Yhdistyksen puheenjohtaja kävi tammikuussa tapaamassa Sosiaali- ja terveysministeriössä ministeri Paula Risikkoa yhdessä Suomen Reumaliiton edustajien kanssa. Tapaamisessa käytiin läpi tärkeimpiä kehittämisen kohteita. Puheenjohtaja toimitti ministerille tekemänsä yhteenvedon reuman hoidon tilanteesta. Kyselyn toteuttamiseksi 30 eri paikallislehteä julkaisi asiasta artikkelin. Yhteenveto on toimintakertomuksen liitteenä.

Heinäkuussa Yhdistyksen puheenjohtaja osallistui Porissa Suomi Areena ohjelmaan, aiheena terveydenhuollon uudistus – pakkomuutos vai mahdollisuus. Yhdistys oli paikalla edustamassa potilastahoja.

Lokakuussa puheenjohtaja tapasi projektipäällikkö  Minna Linsamon Päijät-Potku –hankkeesta. Hankkeen tehtävänä on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymähoidon toteuttamisen kehittäminen pitkäaikaispotilaiden kohdalla.

 

JULKAISUTOIMINTA

Yhdistyksen tapahtumista on kerrottu Facebook-sivustolla sekä vuonna 2011 käyttöön saaduilla internetsivuilla.

 

TIEDOTTAMINEN

Ulkoinen tiedottaminen

Yhdistyksen toiminnasta on kerrottu eri yhteyksissä niin yksityisille henkilöille kuin yrityksille. Vertaistukitapahtumista on lähetetty myös tiedotteen PHKS:n ilmoitustaululle.

Yhdistyksellä on käytössään sekä käyntikortteja että esitteitä.

 

Sisäinen tiedottaminen

Kokouskutsut ja muut tiedotukset on hoidettu sähköpostitse. jäsenistö on ilmoittanut muille mielenkiintoista tapahtumista tai muista yhdistyksen toimialaa liittyvistä asioista yhdistyksen Facebook-sivustolla sekä sähköpostitse.

 

 NÄKYMINEN MEDIASSA

Puheenjohtaja, MTV3/Suomi Areena

Varapuheenjohtaja, Radio Voima, haastattelu

3 reumanuoren haastattelu, ESS